SİTE VE TESİS YÖNETİMİ

SİTE VE TESİS YÖNETİMİ - Housechill Yönetimin Doğuşu

  Tesis ve Site Yönetimi; idari, teknik ve hizmet anlamında görevlendirilmiş aynı zamanda uzmanlaşmış  personeli,teknoloji ve akli yapı ile birlikte mekana entegre ederek; sürecin yürütülüp, ortak yaşam veya çalışma alanının maksimum düzeyde verimli bir hale gelmesini sağlayan sistemdir.

   Bu anlamda Housechill ilk olarak; site ve tesis yönetiminin içerisine dahil olmadan önce, 2000 yılında Paris'te dünya üzerindeki gezginler ile ev sahiplerini ortak bir platformda buluşturma amacına yönelik bir sektörün içerisine dahil olurken, site ve projelerdeki yönetim zafiyetinden kaynaklı problemlerin, ortak yaşam veya çalışma alanına etkisini  yaşayarak tecrübe edinip, toplu yaşam alanlarındaki profesyonel yönetim gereksinimlerini analizi sonucunda bünyesine hukukçu, mimar, peyzaj mühendisi ve gerekli tüm  teknik personeli de ekleyerek, 4 yıl süren mobilizasyon ve eğitimden sonra, Housechill 2008 yılında Montpellier'de Profesyonel Yönetim firması olarak hizmet vermeye başlamıştır.

   Türkiye'de ise 2005 yılından sonra hızla büyüyen inşaat sektörü ve inşa edilen toplu konut ve site projelerinin artması sebebi ile Housechill Fransa da edindiği tecrübe ve birikimleri Türkiye deki projelere entegre etmek için 2015 yılında İstanbul da ilk ofisini açıp; memnuniyet ve şeffaf yönetim anlayışını benimseyerek hizmet verdiği her projede ilk günkü heyecan ve özveriyi korumaya devam etmektedir.    

Housechill Profesyonel  Site ve Tesis Yönetim Yapısı

 

Personel Yönetimi;

 

*Housechill Yönetim projelerinde kendi personelini istihdam ettiriyor. Sitenin veya tesisin çözüm ortağı danışmanlık bedellerinden etkilenmemesini sağladığı gibi, proje personellerinin ilerde doğabilecek ihbar ve kıdem gibi tazminatlarından tamamı ile Housechill'in kendisi sorumlu oluyor.

 

*Housechill Yönetim kendi bünyesinde bulundurduğu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sayesinde sitelerde istihdam ettirdiği personellerin eğitimlerini mevzuatça eksiksiz şekilde sağlayıp uzmanların raporladığı risk analizleri doğrultusunda kişisel koruyucu donanım vb. gibi tüm eksiklikleri gidererek,sitelerde doğabilecek iş kazalarına karşın her türlü önlemi almaktadır.

 

*Housechill Yönetim, sizler için en güvenli ortamı sağlıyor. Fiziki güvenliğin yeterli olamayacağını düşündüğü projelerde, teknik güvenlik projeleri ile yaşam alanlarınıza teknolojiyi getiriyor.

 

*Housechill Yönetim; temizlik, teknik, güvenlik ve bakım personelini periyodik denetleyerek, denetim raporlarını da şeffaflık ilkesine sadık kalaraksite sakinleri ile paylaşıyor. Yapılan hatalar tekerrür etmemesi için maksimum önlem alıyor.

 

Teknik Yönetim;

 

*Housechill Yönetim; Asansörlerin periyodik bakım, yıllık bakım, arızada müdahale yönetmeliklerin takibi ve uygulanması yaparken asansör firmalarından hizmet alsa da Makine Mühendisimiz periyodik kontrollerini kendi yaparak, işikayıtsızca asansör firmalarına teslim etmiyor.

 

*Housechill Yönetim; Havuz ve su deposu bakım ve temizliklerini yaparken,yönetmeliklerin uygulanması ve  tahlillerin takibini de yapmayı ihmaletmiyor.

 

*Housechill Yönetim; Tüm teknik ve mekanik servis hizmetlerini yaparken optimum fayda alacağı çözüm ortakları ile çalışıyor.

 

*Housechill Yönetim; bünyesinde bulundurduğu iş güvenliği uzmanlarının takibi ile yangın sistemi ve tüpü, kazan dairesi, jeneratör, havalandırma sistemi, hidrofor, aydınlatma sistemi vb. gibi tüm mekanik sistemlerin bakım ve muayenelerini yasal mevzuatça belirtilmiş periyotlar ile eksiksiz olarak yapıp raporlandırarak, meydana gelebilecekmekanik kazaların önüne geçiyor.

 

*Housechill yönetim sağlık bakanlığı onaylı pest kontrol haşera ilaçlama firmalarının düzenli olarak sitelerde işlem yapmasını sağlayarak ileride doğabilecek haşere ve kemirgen problemlerinin yine önüne geçiyor.

 

 

Finansal Yönetim;

 

*Housechill Yönetim, finans kontrolünü denetçilere bırakmıyor. Projenize uygulayacağımız internet veri tabanlı bilişim sistemleri sayesinde, artık herkat maliki bir denetçi gibi tüm site muhasebe ve finansını görüntüleyebiliyor.

 

*Housechill Yönetim, bünyesindeki uzman muhasebe personellerinin görevlendirerek, sitelerin girdi ve çıktılarını kayıt altında tutulmasını sağlayıp, işletme kaydını sürdürülebilir ve gözetlenebilir kılıyor.

 

*Housechill Yönetim; Mevcut yada oluşabilecek her restorasyon ve renovasyon talebinde danışmanlık yaparken, fiyat-fayda endeksli raporlar çıkartaraksitenin finansal kazancını sağlayarak, restorasyon ve renavasyon ile alakalıfirma ile anlaşılması sonucunda hiçbir rasyonel fayda sağlamadan işin hersüreci ile  bizzat ilgileniyor.

 

*Housechill Yönetim, siteler için finansal faydayı en önde tutarak siteye katkı sağlayacak döner sermayeler, kurumlar ile yapılacak sözleşmeler sonucunda elde edilecek hibe fonları, banka hesabı repo fonları vb. gibi her türlü kazandırıcı parametreler ile ilgili danışmanlık sağlıyor.

 

Hukuksal Yönetim;

 

*Housechill Yönetim, malikler arasındaki, diğer site-bina arasındaki veya site ile kamu veya özel kurumlar arasındaki, etkileşimleri ve anlaşmazlıkları hukuki olarak düzenlenmesini sağlıyor.

 

*Housechill Yönetim, sitenin yönetim planına göre düzenlenen esasların vekat mülkiyeti kanununun tüm maddelerin yürütülmesini hukuki olarak sağlıyor.

 

*Housechill Yönetim, site için yönetim planı oluşturulması ve geliştirilmesi için danışmanlık görevini üstleniyor.

 

*Housechill Yönetim, karara bağlanarak belirlenmiş aidat ücretlerini ödemeyen kat maliklerine, kendi avukatları aracılığı ile  icra takibine alıp tüm hukuksal süreci yürüterek doğabilecek dosya, avukat vb. gibi hukuksal masrafları siteye yansıtmıyor.

 

 

Sosyal Yönetim ve Etkileşim;

 

 

 *Housechill Yönetim;  projenizde sosyal sorumluluk bilincini arttıracak eğlenceli ve dinamik aktiviteler düzenliyor. (yangın eğitimleri,binalardan paniksiz kaçış simülasyonları, acil durum müdahale tekniklerivb.)Çocuklarımız ve gençlerimiz içinde, eğitici ve eğlenceli aktiviteler ileyaşam alanlarınızı keyifli bir hale getiriyor. (su topu, zumba, dart vb.) 

 

*Housechill Yönetim, her kat maliki için kullanıcı adı ve şifre belirlediği internet tabanlı veri programı sayesinde kat maliklerinin online sistem üzerinden siteye ait tenis kortu, spor salonu vb. tesisler için randevu belirlemesini sağlayarak, kendisine özel olarak ayrılan süre sayesinde huzurlu bir şekilde aktivitesini gerçekleştirmesine imkan veriyor.

 

*Housechill Yönetim, bilişim uzmanları sayesinde site veya bina adına web sitesi kurarak, web sitesine yüklenen fotoğraflar ve aktiviteler sayesinde sitenin tanıtımına olanak sağlıyor.

 

*Housechill Yönetim, site için tanımlanan internet tabanlı veri programında anketler yayınlayarak veya kat maliklerinin belirlediği gündem ve soruları yayınlayarak, kat maliklerinin her birinin görüşünü belirtmesine olanak sağlayıp, hem kat maliklerinin genel kurul toplantısını beklemeden taleplerini iletmesine hem de kat maliklerinin birbirlerinin görüşlerini öğrenip etkileşim kurmalarına katkı sağlıyor.